50 Amalan Penghapus Dosa (BONUS VIDEO)

Ini adalah koleksi 50 amalan jitu penghapus dosa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. 50 amalan penghapus dosa ini seluruhnya insya Allah valid dan ilmiah untuk Anda amalkan dikarenakan berdasarkan landasan dalil dari Al-Quran dan Hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Kumpulan 50 amalan penghapus dosa ini saya ketik ulang dari kertas selebaran yang saya dapatkan dari penerbit Pustaka Ibnu Katsir. Seluruh konten di dalamnya disusun oleh Yayasan Al-Sofwa Jakarta. Saya berinisiatif mendigitalkan amalan penghapus dosa ini dikarenakan penting dan bermanfaatnya ini jika dibaca dan diamalkan oleh pembaca blog info unik banghen.com ini. Semoga ini menjadi hitungan pahala dan amal jariyah bagi saya, Pustaka Ibnu Katsir, Yayasan Al-Sofwa, dan Anda yang menyebarkan tulisan ini. Aamiin…

amalan penghapus dosa

50 Amalan Penghapus Dosa

Judul asli: Pelebur-Pelebur Dosa, 50 Amalan Pelebur Dosa
Penulis: Dr. Shalih bin Abdullah Ash-Shayyah

***

1. Meninggalkan Kesyirikan

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Allah Tabaaraka wa Ta’ala berfirman: ‘Wahai anak Adam, seandainya engkau menemui-Ku dengan membawa sepenuh bumi dosa dan kesalahan, sementara itu engkau tidak menyekutukan-Ku dengan sesuatu apapun, niscaya Aku akan menemuimu dengan membawa sepenuh bumi ampunan.'” (HR. Muslim)

***

2. Shalat Wajib Lima Waktu

Dalilnya silakan baca di bawah ini pada poin 3.

 

***

3. Shalat Jum’at

Rasulullahu shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Shalat lima waktu, shalat Jum’at ke Jum’at berikutnya merupakan pelebur dosa di antara keduanya, selama dosa besar dijauhi. Tidaklah seorang muslim tatkala hadir shalat wajib, kemudian dia membaguskan wudhunya, rukunya dan melakukannya dengan khusyu, melainkan semua itu menjadi pelebur dosa hari-hari sebelumnya selama ia tidak melakukan dosa besar, dan juga (akan menjadi pelebur dosa) selama setahun penuh.” (HR. Muslim)

***

4. Menunaikan Shalat

Diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud, bahwasanya ada seorang laki-laki telah mencium seorang wanita yang bukan mahram, kemudian ia datang kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan memberitahukan hal itu kepadanya. Maka Allah menurunkan ayat: ‘Dan dirikanlah shalat pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk.” (QS. Huud: 114) Laki-laki itu bertanya: ‘Wahai Rasulullah, apakah ayat ini (khusus) untukku?’ Beliau menjawab: ‘(bahkan) untuk seluruh umatku.'” (HR. Al-Bukhari)

***

5. Shalat Dua Raka’at dengan Khusyu’

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa berwudhu seperti wudhuku ini, kemudian shalat dua raka’at tanpa berbicara dalam dirinya (khusyu’), niscaya Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu.” (HR. Al-Bukhari)

***

6. Berpuasa

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Ujian yang menimpa seseorang pada keluarga, harta, anak dan tetangganya dapat dihapuskan dengan shalat, puasa, dan bersedekah.” (HR. Al-Bukhari)

***

7. Puasa Ramadhan

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa berpuasa Ramadhan karena iman dan mengharapkan pahala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.” (HR. Al-Bukhari)

***

8. Shalat Malam Bulan Ramadhan (Tarawih)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa shalat malam pada bulan Ramadhan karena iman dan mengharapkan pahala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.” (HR. Al-Bukhari)

***

9. Shalat pada Malam Lailatul Qadar

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa shalat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.” (HR. Al-Bukhari)

***

10. Puasa Hari Arafah

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Puasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala semoga menghapuskan (dosa-dosa) setahun yang lalu dan setahun yang akan datang.” (HR. At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim)

 

***

11. Puasa Asyura

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Puasa pada hari Asyura, aku berharap kepada Allah semoga menghapuskan (dosa-dosa) setahun yang lalu.” (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim)

***

12. Bersedekah

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Bersedekah dapat menghapus kesalahan sebagaimana air dapat memadamkan api.” (HR. At-Tirmidzi) Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Wahai sekalian wanita, bersedekahlah dan perbanyaklah (bersedekah), karena aku melihat kebanyakan penghuni neraka adalah wanita.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

 

***

13. Amar Ma’ruf Nahi Munkar

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Ujian yang menimpa seseorang pada keluarga, harta, anak, dan tetangganya dapat dihapuskan dengan shalat, puasa, dan amr ma’ruf nahi munkar.” (HR. Al-Bukhari)

***

14. Ucapan: “Amin”

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Apabila imam mengucapkan: ‘amin’, maka ucapkanlah: ‘amin’ juga, karena barangsiapa yang ucapan aminnya bertepatan dengan ucapan ‘amin’ Malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

***

15. Mengucapkan Do’a “Allahumma rabbanaa wa lakal hamdu”

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Apabila imam mengucapkan: ‘Sami’allahu liman hamidah (semoga Allah mendengarkan orang yang memuji-Nya), maka ucapkanlah: ‘Allahumma rabbanaa wa lakal hamdu (ya Allah rabb kami, segala pujian hanya untuk-Mu.’ Karena barangsiapa yang ucapannya bertepatan dengan ucapan malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

***

16. Haji Mabrur

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang menunaikan ibadah haji karena Allah, kemudian dia tidak berkata keji dan berbuat fasik, maka ia kembali (bersih dari dosa) seperti hari ketika ia dilahirkan ibunya. Haji mabrur, tidak ada balasan baginya kecuali Surga.” (HR Al-Bukhari)

 

***

17. Musibah

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidaklah seorang muslim tertimpa gangguan melainkan Allah akan menggugurkan kesalahan-kesalahannya sebagaimana dedaunan yang gugur dari pohonnya. Tidaklah suatu musibah menimpa seorang muslim melainkan dengannya Allah akan hapuskan (dosa-dosanya) bahkan meski hanya sekedar sebuah duri yang menusuk kakinya.” (HR. Al-Bukhari)

***

18. Sakit Demam

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ” Janganlah mencela demam karena ia dapat menghilangkan kesalahan-kesalahan anak Adam sebagaimana pandai besi menghilangkan karat besi.” (HR. Muslim)

***

19. Amalan-Amalan Shalih

Allah Ta’ala berfirman, “Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk.” (QS. Huud: 114)

 

***

20. Umroh

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,  “Umroh yang satu ke umroh berikutnya merupakan pelebur dosa (hari-hari) di antara keduanya.” (HR. Al-Bukhari)

 

***

21. Mati Syahid

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,  “Segala dosa orang yang mati syahid akan diampuni, kecuali hutang.” (HR. Muslim)

***

22. Mengucapkan Do’a Ini Sebelum Tidur

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,  “Apabila engkau mendatangi tempat tidurmu, maka berwudhulah seperti berwudhu untuk shalat, kemudian rebahlah di atas bada sebelah kanan, lalu ucapkan: ‘Allahumma inni aslamtu nafsii ilaika, wa wajjahtu wajhii ilaika, wa fawwadhtu amrii ilaika, wa alja’-tu zhahrii ilaika, raghbatan wa rahbatan ilaika, laa malja-a wa laa manja minka illa ilaika, aamantu bikitaabikalladzii anzalta wa binabiyyikalladzi arsalta (Ya Allah, sesungguhnya aku menyerahkan diri ini kepada-Mu, menghadapkan wajah ini kepada-Mu, menyerahkan segala urusanku hanya kepada-Mu, dan aku menyandarkan punggungku ini kepada-Mu, dengan penuh harap (akan rahmat-Mu) dan rasa cemas (akan siksa-Mu), tidak ada tempat berlindung dan keselamatan dari (siksa)-Mu kecuali hanya kepada-Mu, aku berimana kepada kitab-Mu yang telah Engkau turunkan dan kepada Nabi-Mu yang telah Engkau utus).’ Apabila engkau mati, niscaya engkau mati dalam keadaan fithrah, dan jadikan do’a ini sebagai penutup perkataanmu.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

***

23. Berdzikir dan Bertasbih kepada Allah

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang mengucapkan: ‘Subhaanallaahi wa bihamdihi (Mahasuci Allah dengan segala pujian-Nya)’ dalam sehari sebanyak seratus kali, maka segala kesalahannya akan berguguran meskipun sebanyak buih di lautan.” (HR. Muslim) Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Apakah salah seorang di antara kalian tidak sanggup untuk mendapatkan seribu kebaikan setiap harinya; (yaitu dengan) bertasbih seratus kali. Sehingga akan dituliskan untuknya seribu kebaikan dan digugurkan darinya seribu kesalahan?!” (HR. Muslim)

***

24. Shalat Berjama’ah

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa berwudhu untuk mendirikan shalat, lalu ia menyempurnakannya wudhunya, kemudian berjalan untuk melaksanakan shalat wajib, lalu ia mengerjakan shalat bersama orang-orang atau secara berjama’ah atau di masjid, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya.” (HR. Muslim)

***

25. Wudhu yang Baik

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,  “Barangsiapa yang berwudhu dan melakukannya dengan baik, maka kesalahan-kesalahannya akan keluar dari badannya hingga keluar dari bawah kuku-kukunya.” (HR. Muslim)

***

26. Menyempurnakan Wudhu dalam Kondisi-Kondisi Sulit

Dalilnya silakan lihat poin no. 28 di bawah.

***

27. Berjalan Menuju Masjid

Dalilnya silakan lihat poin no. 28 di bawah.

***

28. Menunggu Shalat

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,  “Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang dapat menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat kalian?” Para Sahabat menjawab: “Tentu wahai Rasulullah.” Beliau bersabda: “Menyempurnakan wudhu dalam kondisi-kondisi sulit, memperbanyak langkah menuju masjid, menunggu shalat berikutnya setelah selesai shalat dan menjaga daerah perbatasan perang.” (HR. Muslim)

***

29. Mengucapkan Do’a Berikut Setelah Adzan

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,  “Barangsiapa yang setelah mendengar adzan mengucapkan: ‘Wa ana asyhadu an laa ilaaha illallaah wahdahu laa syariikalah, wa anna Muhammadan ‘Abduhu wa Rasuuluh, Radhiitu billaahi Rabbann, wa bimuhammadin Rasuulan, wa bil Islaami diinan (Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada Ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, aku rela Allah menjadi Rabb-ku, Muhammad sebagai Nabiku dan Islam menjadi agamaku),’ maka dosanya akan diampuni.” (HR. Muslim)

***

30. Mengucapkan Dzikir Berikut Setelah Shalat Wajib

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,  “Barangsiapa yang bertasbih kepada Allah setelah selesai shalat (wajib) sebanyak tiga puluh tiga kali, bertahmid sebanyak tiga puluh tiga kali dan bertakbir sebanyak tiga puluh tiga kali, sehingga jumlahnya menjadi sembilan puluh sembilan, kemudian melengkapinya menjadi seratus dengan membaca: ‘Laa ilaaha illallah wahdahu laa syariikalah, lahul mulku walahul hamdu wa Huwa ‘alaa kulli syai-in Qadiir (tidak ada Ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, hanya milik-Nya-lah seluruh kerajaan dan pujian, dan Dia mahakuasa atas segala sesuatu), niscaya kesalahan-kesalahannya akan diampuni, meskipun sebanyak buih di lautan.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

***

31. Mengusap Rukun Yamani dan Hajar Aswad

Lihat dalilnya pada no. 32 di bawah ini.

***

32. Thawaf di Sekeliling Ka’bah

Ibnu Umar berkata: “Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ‘Sesungguhnya mengusap keduanya -yakni rukun Yamani dan Hajar Aswad- merupakan pelebur kesalahan-kesalahan.’ Dan aku juga pernah mendengarnya bersabda: ‘Barangsiapa berthawaf mengelilingi Ka’bah selama seminggu kemudian dia menghitungnya, maka seolah-olah ia memerdekakan seorang budak.’ Dan aku juga pernah mendengar beliau bersabda: ‘Tidaklah seseorang meletakkan kakinya dan mengangkat kaki yang lain, melainkan Allah akan menggugurkan satu kesalahan dan menuliskan untuknya satu kebaikan.'” (HR. At-Tarmidzi)

***

33. Do’a Pelebur Dosa Saat di Majelis

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,  “Barangsiapa duduk-duduk bermajelis, kemudian banyak melakukan kesalahan lalu sebelum berdiri dari majelisnya ia berkata: ‘Subhaanakallahumma wa bihamdika asyahu an laa ilaaha illaa Anta astaghfiruka wa atuubu ilaika, (Mahasuci Engkau ya Allah dan dengan segala pujian-Mu aku bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau, aku memohon ampun kepada-Mu dan aku pun bertaubat kepada-Mu), melainkan akan diampuni (kesalahan-kesalahan) yang telah terjadi di majelisnya itu.'” (HR. At-Tirmidzi)

***

34. Majelis-Majelis Dzikir

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,  “Sesungguhnya Allah memiliki Malaikat-Malaikat yang bertugas berjalan di muka bumi, apabila mereka mendapati sekelompok orang yang sedang berdzikir kepada Allah, mereka segera berseru: ‘Kemarilah, kalian telah mendapatkan keinginan kalian.’ Maka mereka pun berdatangan, lalu mengelilingi orang-orang tersebut hingga sampai ke langit dunia. Allah berfirman: ‘Apa yang sedang diperbuat oleh hamba-hamba-Ku ketika kalian meninggalkan mereka?’ Para Malaikat menjawab: ‘Kami meninggalkan mereka dalam keadaan sedang memuji-Mu, mengagungkan-Mu dan berdzikir kepada-Mu.’ Maka Allah berfirman: ‘Sesungguhnya Aku menjadikan kalian sebagai saksi bahwa Aku telah mengampuni mereka semuanya.'” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

***

35. Menyingkirkan Gangguan dari Jalan

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,  “Ketika seorang laki-laki sedang berjalan di suatu jalan, tiba-tiba ia melihat sebatang duri yang berada di tengah-tengah jalan lalu ia menyingkirkannya, maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni (dosa)nya.” (HR. Muslim)

***

36. Adzan

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,  “Orang yang adzan akan diampuni (dosa)nya lantaran suara panjangnya, dan setiap mahluk hidup dan mati akan menjadi saksi baginya.” (HR. As-Nasa-i)

***

37. Takut Kepada Allah

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,  “Allah merasa takjub terhadap seorang gembala kambing yang berada di puncak bukit, ia mengumandangkan adzan kemudian mendirikan shalat. Allah berfirman: ‘Lihatlah hamba-Ku ini, ia adzan dan mendirikan shalat lantaran takut kepada-Ku. Sungguh aku telah mengampuni hamba-Ku ini dan akan memasukkannya ke Surga.'” (HR. Abu Dawud, An-Nasa-i, dan Al-Hakim)

***

38. Bershalawat kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,  “Barangsiapa bershalawat kepadaku sekali saja, niscaya Allah akan bershalawat kepadanya sepuluh kali, dan akan dihapuskan darinya sepuluh kesalahan serta akan diangkat untuknya sepuluh derajat.” (HR An-Nasa-i dan Al-Hakim)

***

39. Shalat di Masjid Al-Aqsha

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tatkala Nabi Sulaiman selesai membangun Baitul Maqdis, dia memohon kepada Allah dengan tiga permohonan; hukum yang bertepatan dengan hukum Allah, kerajaan yang tidak diberikan kepada seorang pun setelahnya, dan tidaklah seseorang yang mendatangi masjidnya, ia tidak bertujuan selain shalat di dalamnya melainkan dosa-dosanya seperti keluar hari ia dilahirkan ibunya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ‘Adapun yang pertama dan kedua telah diberikan kepadanya, dan aku berharap ia pun diberi yang ketiga.'” (HR. An-Nasa-i, Ahmad, dan Ibnu Majah)

***

40. Shalat Malam

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,  “Bersedekah dapat menghapus kesalahan sebagaimana air dapat memadamkan api, begitu pula shalat seseorang di tengah malam.” (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah)

***

41. Mengucapkan Do’a yang Agung Ini

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,  “Barangsiapa terbangun di tengah malam kemudian mengucapkan: ‘Laa ilaaha illallah wahdahu laa syariika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa Huwa ‘alaa kulli syai-in Qodiir alhamdulillah, wa subhaanallah, wa laa ilaaha illallah wallaahu akbar wa laa haula wa laa quwwata illa billaah (Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, hanya milik-Nya-lah seluruh kerajaan dan pujian, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu, segala puji bagi Allah, Mahasuci Allah, tidak ada ilah selain Allah, Allah Mahabesar, serta tidak ada daya dan upaya melainkan dari Allah).’ Kemudian juga mengucapkan: ‘Allaahummaghfirlii (Ya Allah, ampuni aku).’ atay berdo’a, niscaya do’anya akan dikabulkan. Dan apabila ia berwudhu dan shalat, niscaya shalatnya akan diterima.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

***

42. Beristighfar

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,  “Demi Rabb yang jiwaku berada di tangan-Nya, apabila kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan membinasakan kalian dan menggantikan kalian dengan kaum lain yang berbuat dosa, sehingga mereka memohon ampun kepada Allah dan Allah pun mengampuni mereka.” (HR. Muslim)

***

43. Bertaubat

Allah Ta’ala berfirman: “Katakalah: ‘Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.'” (QS. Az-Zumar: 53) Dalam ayat lain: “Tidakkah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang?” (QS. At-Taubah:  104) Juga firman-Nya: “Dan Dia-lah yang menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan memaafkan kesalahan-kesalahan.” (QS. Asy-Syuura: 25) Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah akan menerima taubatnya.” (HR. Muslim)

***

44. Memberi Minum Orang yang Kehausan

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Ketika seseorang sedang berjalan di suatu jalan, tiba-tiba ia merasa sangat kehausan. Hingga akhirnya ia menemukan sebuah sumur. Ia pun turun dan minum lalu keluar, tetapi tiba-tiba ia melihat seekor anjing menjulurkan lidahnya menjilati tanah karena sangat kehausan. Orang tersebut berkata: ‘Anjing ini sangat kehausan sebagaimana diriku tadi.’ Kemudian ia turun ke sumur itu dan memenuhi sepatu bootnya dengan air, lalu ia menggigitnya hingga naik ke atas. Kemudian ia memberi minum anjing itu. Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya.” Para Sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah kita mendapat pahala apabila menolong binatang?” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab: “Di setiap mahluk hidup ada pahalanya.” (HR. Muslim)

***

45. Mengucapkan Do’a Ini

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa mengucapkan: ‘Laa ilaaha illallah wahdahu laa syariika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa Huwa ‘alaa kulli syai-in Qodiir (Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, hanya milik-Nya-lah seluruh kerajaan dan pujian, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu),’ dalam sehari sebanyak seratus kali, maka hal itu bagianya seperti memerdekakan sepuluh orang budak, dituliskan untuknya seratus kebaikan, dan dihapuskan darinya seratus kesalahan, dan do’a itu akan menjadi pelindung baginya dari syaithan pada hari itu hingga sorenya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat membawa kebaikan lebih utama dari orang yang mengucapkan dzikir ini kecuali orang yang melakukannya dengan jumlah lebih dari itu.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

***

46. Shalat di Empat Masjid

Dari ‘Ashim bin Sufyan Ats-Tsaqafi ia berkata: “Telah dikabarkan kepada kami bahwa orang yang shalat di empat masjid akan diampuni dosanya.” (HR. Ahmad, An-Nasa-i, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban). Ibnu Hibban berkata: “Empat masjid tersebut adalah: Al-Masjidil Haram, Masjid Nabawi di Madinah, Masjidil Aqsha dan Masjid Quba.”

***

47. Memperbanyak Membaca Surat Tabaarak (Al-Mulk)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sebuah surat di dalam Al-Quran yang berjumlah tiga puluh ayat dapat memberikan syafa’at kepada orang yang membacanya hingga dosanya diampuni, (yaitu) tabarokalladzii biyadihil mulku (surat Al-Mulk).” (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan Ibnu Hibban)

***

48. Mengucapkan Dzikir Berikut

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata kepada Ali: “Maukah aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat, apabila engkau membacanya Allah akan mengampuni dosamu, sedangkan hal ini dapat membuatmu terampuni: ‘Laa ilaaha illallah al-haliim al-kariim, laa ilaaha illallah al-‘alii al-‘azhiim, subhaanallah rabbissamaawaatis sab’i wa rabbil ‘arsyil ‘azhiim, al-hamdulillaahi rabbil ‘aalamiin (Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, Mahapenyantun lagi Mahamulia. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, Mahatinggi dan Mahaagung, Mahasuci Allah Rabb tujuh langi dan Rabb ‘Arsy yang agung, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam).” (HR. At-Tirmidzi, Ahmad, dan An-Nasa-i)

***

49. Mengamalkan Satu Sifat Penghantar ke Surga

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Ada empat puluh sifat -yang tertinggi adalah menafkahkan seekor unta-, tidaklah seseorang melakukan salah satu dari sifat-sifat tersebut dengan mengharap pahala dan membenarkan janjinya melainkan Allah akan memasukkannya ke dalam Surga.” (HR. Al-Bukhari)

***

50. Menolong Janda dan Orang Miskin

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Orang yang membantu meringankan beban janda dan orang miskin (pahalanya) sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah, atau seperti orang yang shalat malam dan berpuasa di siang hari.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

 

Kamus Bahasa Arab Bergambar: Kosakata Bahasa Arab Bergambar untuk Anak-Anak

Ini adalah kamus bahasa arab bergambar yang paling bagus gambarnya, layoutnya rapi, enak dibaca, dan juga murah! kosakata bahasa arab bergambarnya pun sangat efektif karena disesuaikan kosakata dasar sehari-hari yang biasa kita temui.

Kamus bahasa arab bergambar ini cocok untuk anak-anak dan cocok pula buat orang dewasa. Saya dan istri beberapa kali membeli kamus bahasa arab bergambar untuk kami sekeluarga, dan kamus ini adalah kamus yang paling saya sukai dibandingkan dengan kamus bahasa arab bergambar lainnya yang pernah saya beli. Kamus ini berjudul “Kamus Pintar 3 Bahasa dilengkapi dengan Cerita, Do’a dan Game.” Jadi selain bahasa arab, juga ada bahasa inggris, dan tentu saja bahasa indonesia. Namun, dalam praktek sehari-harinya, saya dan keluarga hanya memanfaatkan bahasa arab – indonesianya saja.

kamus bahasa arab bergambar untuk anak-anak

kosakata bahasa arab bergambar

Kamus Bahasa Arab Bergambar ini Istimewa!

Satu hal yang bikin kamus bahasa arab bergambar ini menarik adalah ada “cerita, do’a, dan game atau quiz”. Cerita bermula ketika tokoh cerita, seorang anak-anak, bangun dari tidur. Mulailah kamus ini dibuka dengan “do’a bangun tidur”, kemudian ada illustrasi kamar tidur lengkap dengan peralatan di dalamnya. Nah, setiap peralatan yang ada di kamar tidur dijelaskan satu persatu kosakatanya dalam bahasa arab, inggris, dan indonesia. Kemudian cerita berlanjut dengan sang anak sholat subuh, dan seterusnya dan seterusnya…
kosakata bahasa arab bergambar untuk anak

Video Belajar Bahasa Arab Menggunakan Kamus Arab Bergambar

Di bawah ini ada video belajar bahasa arab untuk anak-anak dengan menggunakan kamus bahasa arab bergambar ini. Pada video ini sang anak pada cerita di kamus ini sedang berlibur ke kebun binatang:


Kamus arab bergambar ini juga dilengkapi dengan quiz yang cukup mengasyikkan untuk anak-anak. Lengkap deh insya Allah! 😀